Raad van Advies

Prof. Joop van Holsteijn

Prof. Joop van Holsteijn is neerlandicus en politicoloog. Sinds 1986 is hij verbonden aan het departement politieke wetenschap van de Universiteit Leiden. In 1994 promoveerde hij op 'Het woord is aan de kiezer'; een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen. Hij ontving hiervoor de Jaarprijs Politicologie 1995.

Hij publiceerde met name over verkiezingen en stemgedrag, het referendum in Nederland en over extreem-rechts. Joop van Holsteijn maakt deel uit van de Stichting KiezersOnderzoek Nederland (SKON).

Joop van Holsteijn

Prof. Jelke Bethlehem

Jelke Bethlehem is hoogleraar in de Survey-Methodologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Van 1978 tot 2014 werkte hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij was daar deskundige op het terrein van survey-onderzoek. Dat is het hele gebied van het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquêtes. In het verleden heeft hij leiding gegeven aan de ontwikkeling van programmatuur voor computergestuurd enquêteren (het Blaise Systeem). Op het ogenblik houdt hij zich vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek gericht op het corrigeren van de uitkomsten van enquêtes voor het optreden van non-respons. Hij is expert op het gebied van online-onderzoek. Op zijn website www.peilingpraktijken.nl volgt hij kritisch de berichtgeving in de media over survey-onderzoek.

Jelke Bethlehem

Prof. Dr. Tom van der Meer

Prof. Dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet voornamelijk onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie, en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Hij is redacteur van het Handbook on Political Trust (2017) en publiceerde in 2017 het boek ‘Niet de kiezer is gek’. Daarnaast is hij mede-oprichter en redacteur van de weblog StukRoodVlees.nl, dat politicologisch onderzoek koppelt aan de actualiteit.

Van der Meer is sinds 2015 co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).