Opiniepanel uitleg

Wat is het EenVandaag Opiniepanel?

Het EenVandaag Opiniepanel is het online onderzoekspanel van het programma EenVandaag. Via het panel kunt u regelmatig uw mening geven over actuele onderwerpen als politiek, economie, gezondheidszorg en crimininaliteit. Het Opiniepanel telt gemiddeld 50.000 leden, afkomstig uit alle delen van de bevolking en gespreid over het hele land. De uitslagen worden gepubliceerd in de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag en via onze website en andere online kanalen.  

Uw mening telt! 

Als actualiteitenprogramma wil EenVandaag méér brengen dan alleen de achtergronden bij het nieuws. We willen mensen ook betrekken bij en laten deelnemen aan het politieke en maatschappelijke debat. Met het EenVandaag Opiniepanel zetten we de mening van tienduizenden mensen op één en presenteren we die mening niet alleen aan een miljoen kijkers, maar ook aan de beleidsmakers en politici.  

Hoe werkt het?

Panelleden vullen bij aanmelding een aantal persoonlijke gegevens in. Als de actualiteit daarom vraagt kunnen wij daardoor aparte groepen in het panel benaderen, zoals bijvoorbeeld medewerkers in de gezondheidszorg, leden van een bepaalde politieke partij of ouders met kinderen. Meer informatie over onze onderzoeken en uw privacy treft u in het Privacy Statement.

Voor ons als actualiteitenprogramma is het Opiniepanel niet alleen een draagvlakmeting die nieuws oplevert of die bijzondere verhalen van deelnemers voor het voetlicht brengt. Het levert ons ook nieuwe journalistieke invalshoeken voor reportages en soms zelfs hele series van reportages. Door uw deelname telt niet alleen de mening van de meerderheid, maar ook die van de minderheid. 

Hoe zit het met de privacy en wat zijn mijn rechten?

Wat uw rechten zijn en hoe we zorgvuldig met uw gegevens omgaan kunt u lezen in ons Privacy Statement.

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van het EenVandaag Opiniepanel. U kunt zich hier aanmelden. Hierna ontvangt u regelmatig onze enquêtes via de e-mail. 
Jonger dan 18 jaar? Dan kan je meedoen met JijVandaag, het jongerenpanel van EenVandaag. 

Over onze onderzoeken 

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Gemiddeld doet 50 tot 60 procent van de ondervraagden mee aan een onderzoek.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt uw e-mailadres of wachtwoord wijzigen of zich afmelden door in te loggen op uw persoonlijke pagina van Mijn Opiniepanel. Daar kiest u voor ‘Gegevens wijzigen.’ 

Heeft u vragen of problemen? 

Kijk dan onderaan onze mails of log in op uw persoonlijke pagina van Mijn Opiniepanel bij ‘Vragen’. Heeft u een andere vraag of wilt u een uitgebreide reactie geven? Stuur dan een e-mail naar opiniepanel@eenvandaag.nl.